Netti er drektig og valper kommer i midten av januar 2018

Henvendelser tas over telefon og e-mail livbad@online.no. Kommentarfeltet funker dårlig til dette.

Tlf. 412 60 543