Her er hannen, ca. 1 døgn. Helt svart med litt hvitt på og på brystet.